Bruges Ballooning – dagelijkse ballonvaarten over het historische Brugge.

Laatste nieuws

17/5/2023

5/5/2022

28/1/2021

Meer artikels

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze site


Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan vallen onder het copyright van REAL BALLOONING. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van REAL BALLOONING is het niet toegestaan deze site geheel of gedeeltelijk te kopiëren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan REAL BALLOONING niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. REAL BALLOONING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.